Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poskytovaná péče > Sociální pomoc a podpora

Sociální pomoc a podpora

V našem Domově poskytujeme základní sociální poradenství (§3 vyhlášky 505/2006 Sb., dle platného znění), v těchto v rozsahu těchto úkonů:

a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

 

Pracovní náplň sociálního pracovníka

Působnost sociálního pracovníka je širokospektrá a rozmanitá:

ü  vede dokumentaci klienta

ü  je nápomocen při řešení tíživých a obtížných situací klienta

ü  poskytuje potřebné sociální poradenství

ü  pomáhá a podporuje klienty při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů

ü  pomáhá při vyřizování osobních záležitostí klienta

ü  zprostředkovává společenský kontakt

ü  pomáhá a podporuje udržení kontaktu s rodinou a blízkými klienta, komunikuje s rodinou

ü  komunikuje s úřady, pomáhá ve finančních záležitostech

ü  spolupracuje se zdravotními pracovníky při realizaci sociálních opatření

ü  pomáhá a podporuje zajištění společenského života v domově seniorů

ü  poskytuje individuální pomoc a podporu při řešení různých zakázek od klienta

ü  naslouchá klientům, snaží se chápat jejich problémy.

ü  pracuje s nejpoužívanějším pracovním prostředkem - což je mluvené slovo.