Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Domov pro seniory > Poskytovaná péče > Sociální pomoc a podpora

Sociální pomoc a podpora

V našem Domově poskytujeme základní sociální poradenství (§3 vyhlášky 505/2006 Sb., dle platného znění), v těchto v rozsahu těchto úkonů:

 • Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby
 • Poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče
 • Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě
 • Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu

Pracovní náplň sociálního pracovníka

Působnost sociálního pracovníka je širokospektrá a rozmanitá:

 • vede dokumentaci klienta
 • je nápomocen při řešení tíživých a obtížných situací klienta
 • poskytuje potřebné sociální poradenství
 • pomáhá a podporuje klienty při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů
 • pomáhá při vyřizování osobních záležitostí klienta
 • zprostředkovává společenský kontakt
 • pomáhá a podporuje udržení kontaktu s rodinou a blízkými klienta, komunikuje s rodinou
 • komunikuje s úřady, pomáhá ve finančních záležitostech
 • spolupracuje se zdravotními pracovníky při realizaci sociálních opatření
 • pomáhá a podporuje zajištění společenského života v domově seniorů
 • poskytuje individuální pomoc a podporu při řešení různých zakázek od klienta
 • naslouchá klientům, snaží se chápat jejich problémy.
 • pracuje s nejpoužívanějším pracovním prostředkem - což je mluvené slovo