Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Domov pro seniory > Poskytovaná péče > Základní činnosti > Domov pro seniory

Domov pro seniory

Domov poskytuje na základě smlouvy a dohodnutého plánu péče v nutném rozsahu uživateli tyto základní činnosti (dle §15 vyhl. 505/2006 Sb.)

Poskytnutí ubytování

 • ubytování
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení prádla.

Celodenní stravování

Stravování odpovídající věku a zásadám racionální výživy, případně potřebám dietního stravování v rozsahu pěti jídel, u některých druhů diet šesti jídel

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • pomoc při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti

Činnosti jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností

Aktivizační činnosti

 • volnočasové a zájmové aktivity
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů