Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace > Podporují nás

Podporují nás

2020

V roce 2020 bylo v rámci poskytnuté dotace města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti pořízeno 6 ks antidekubitních matrací a polohovacích válců, pro zajištění komfortní péče o klienty.

Podpora z rozpočtu města činila: 100.000,- Kč.

  Válec znak JH

Název projektu: Nákup antidekubitních matrací a polohovacích pomůcek pro zkvalitnění péče o klienty poskytované sociální služby domov pro seniory J. Hradec.

Antidekubitní matrace a polohovací pomůcky 

 

2019

V roce 2019 byly v rámci poskytnuté dotace města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti pořízeny transportní vozíky na převoz čistého osobního prádla klientů z prádelny a převazové vozíky.

Podpora z rozpočtu města činila 87.000,- Kč.

Název projektu: Zkvalitnění poskytované péče klientům sociální služby domov pro seniory v Domově seniorů Jindřichův Hradec nákupem transportních vozíků pro převoz osobního prádla a převazových vozíků

vozík vozík

2018

V roce 2018 byla v rámci poskytnuté dotace města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti dovybavena Multismyslová místnost a zakoupen oxygenátor - koncentrátor kyslíku.

Podpora z rozpočtu města činila 85.000,- Kč.

Název projektu: Zkvalitnění poskytované péče klientům sociální služby domov pro seniory v Domově seniorů Jindřichův Hradec zařazením prvků paliativní péče do ošetřovatelských postupů (nákupem oxygenátoru a dovybavení Multismyslové místnosti pro relaxaci klientů)

multismyslová místnost

 

2017

V roce 2017 byl v rámci dotace poskytnuté městem Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti zajištěn nástavbový kurz Bazální stimulace pro 14 zaměstnanců přímé péče Domova seniorů a pořízeny myčky nádobí.

Podpora z rozpočtu města činila 82.520,- Kč.

Název projektu: Zkvalitnění podmínek poskytování sociální služby typu domov pro seniory v DS J. Hradec zajištěním nástavbového kurzu Bazální stimulace pro zaměstnance přímé péče domova a pořízením myček

 

2016

V roce 2016 byly v rámci dotace poskytnuté městem Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti pořízeny antidekubitní matrace a zajištěn základní kurz Bazální stimulace pro 14 zaměstnanců přímé péče Domova seniorů Jindřichův Hradec.

Podpora z rozpočtu města činila 72.000,- Kč.

Název projektu: Zkvalitnění podmínek poskytování sociální služby typu domov pro seniory v DS J. Hradec pořízením aktivních antidekubitních matrací a zajištěním základního kurzu Bazální stimulace pro zaměstnance přímé péče domova

 

2015

V červenci 2015 bylo v rámci dotace poskytnuté městem Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti zakoupeno na pokoje klientů sociální služby typu domov pro seniory 15 kusů elektricky polohovatelných pečovatelských lůžek v celkové hodnotě 282.848,- Kč.

Podpora z rozpočtu města činila 110.000,- Kč.

Název projektu: Zkvalitnění prostředí a podmínek poskytování sociální služby typu domov pro seniory v DS J. Hradec pořízením elektricky polohovatelných pečovatelských lůžek. Tento projekt je spolufinancován městem Jindřichův Hradec

 

2012

V říjnu 2012 bylo v rámci grantu Jihočeského kraje vyhlášeného na podporu sociálních služeb, které zajišťují péči osobám s demencí, zakoupeno na pokoje klientů sociální služby typu domov se zvláštním režimem 18 kusů elektricky polohovatelných lůžek a 18 kusů nočních stolků v celkové hodnotě 442.693,- Kč.

Podpora z grantu činila 400.000,- Kč.

Název projektu: Zkvalitnění prostředí a podmínek poskytování sociální služby typu domov se zvláštním režimem v Domově seniorů Jindřichův Hradec