Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poskytovaná péče > Základní činnosti > Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov poskytuje na základě smlouvy a dohodnutého plánu péče v nutném rozsahu uživateli tyto základní činnosti (dle §16 vyhl. 505/2006 Sb.)

a) poskytnutí ubytování

1.       ubytování

2.       úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení prádla.

b) celodenní stravování odpovídající věku a zásadám racionální výživy, případně potřebám dietního stravování v rozsahu pěti jídel, u některých druhů diet šesti jídel

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1.       pomoc při úkonech osobní hygieny

2.       pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3.       pomoc při použití WC

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1.       pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

2.       pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

3.       pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh

4.       pomoc při podávání jídla a pití

5.       pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1.       podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

2.       pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

f) sociálně terapeutické činnosti: jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností

g) aktivizační činnosti:

1.       pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

2.       nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů