Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Domov se zvláštním režimem > Informace pro žadatele DZR

Informace pro žadatele DZR

Průběh jednání se zájemcem o službu

Vysvětlení pojmů, které jsou v textu níže použity: 

Zájemce o službu – osoba, která projevila zájem o poskytnutí bližších informací o sociálních službách, podmínkách poskytování atd. s úmyslem sociální služby využít

Žadatel - zájemce, který podal žádost o poskytnutí pobytové sociální služby. Žádost se může nacházet v různých stupních projednání (před jednáním, před komisí, v komisi, po komisi..)

Zástupce zájemce/žadatele -  nejčastěji opatrovník nebo zmocněná osoba

Sociální šetření – předem sjednané osobní setkání se žadatelem v místě, kde se aktuálně nachází

Komise – členové komise rozhodují o ne/zařazení žádosti do evidence žadatelů

Blízká osoba – nejčastěji se jedná o příslušníka rodiny, může jí být však každá osoba, kterou žadatel označí jako osobu blízkou

Cílová skupina – okruh osob, pro které je sociální služba určena

Podání žádosti

Osobní návštěva je vhodnější - umožní zájemci prohlédnout si domov a získat základní informace o službě.

Osobní návštěvu je nutno předem dojednat se sociální pracovnicí, která se pak zájemci může plně věnovat.

O sociální službu je třeba požádat prostřednictvím tiskopisu Žádost o poskytnutí sociální služby. Tuto žádost lze získat také  osobně vyzvednutím v kanceláři sociální pracovnice na adrese domova.

O sociální službu je možné požádat i bez využití tiskopisu, např. dopisem.

Náležitosti žádosti

Tiskopis "Žádosti o poskytnutí sociální služby“ musí zájemce vlastnoručně podepsat. Není-li toho schopen z důvodu fyzického omezení, je nutno doložit potvrzení lékaře o této skutečnosti.

Má-li zájemce ustanoveného zástupce /opatrovník, zmocněná osoba, osoba blízká/ žádost podepíše opatrovník – vždy, zmocněná osoba a osoba blízká může připojit svůj podpis k podpisu žadatele

Žádost musí být kompletní - nutno doložit i vyplněné "Vyjádření lékaře" o aktuálním zdravotním stavu žadatele. Vyplnění lékařem si žadatel hradí sám.